Đơn vị tại Úc của Gamuda Bhd, DT Infrastructure Pty Ltd, đã đồng ý mua lại doanh nghiệp kinh doanh các dự án giao thông tại Úc (DTP) của Downer với giá 212 triệu đô la Úc tiền mặt. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào tháng 6, phù hợp với chiến lược của Gamuda nhằm đạt doanh thu hàng năm là 3 tỷ đô la Úc tại thị trường Úc trong vòng 2 đến 3 năm tới. Việc mua lại sẽ mở rộng cơ sở doanh thu của Gamuda và cho phép tham gia vào các phân khúc khác nhau của thị trường cơ sở hạ tầng giao thông ở Úc, bao gồm xây dựng đường sắt, đường ray và cung cấp các kho hàng và bãi tập kết. Giao dịch sẽ được tài trợ bởi các quỹ nội bộ của Gamuda và các khoản vay.
Gamuda unit to acquire Australian transport projects business worth RM636m
Gamuda mua lại doanh nghiệp dự án giao thông Úc trị giá 636 triệu RM
Gamuda là công ty cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Malaysia với bề dày thành tích trong việc cung cấp các dự án trong lĩnh vực giao thông, nước và năng lượng. Công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Úc trong vài năm qua và việc mua lại này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng tại quốc gia này.
Theo hồ sơ của công ty gửi cho Bursa Malaysia, việc mua lại mảng kinh doanh các dự án giao thông tại Úc của Downer sẽ cung cấp cho Gamuda một nền tảng đã được thiết lập để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ở Úc và cho phép Gamuda tận dụng chuyên môn hiện có của mình trong việc cung cấp các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở những nơi khác trên thế giới.
Ngoài thị trường Úc, Gamuda còn tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng tại các quốc gia khác như Việt Nam, Singapore và Qatar. Công ty tập trung mạnh vào tính bền vững và đổi mới, đồng thời đã được công nhận vì những nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững và cơ sở hạ tầng xanh.
Nhìn chung, việc mua lại mảng kinh doanh dự án giao thông tại Úc của Downer dự kiến ​​sẽ củng cố vị thế của Gamuda trên thị trường cơ sở hạ tầng và mang đến cho công ty những cơ hội mới để phát triển và mở rộng tại Úc.